Facebook SP 62 Gdańsk

   

         Obraz znaleziony dla: tumbo pomaga 

        21 listopada w 100 gdańskich placówkach oświatowych odbędzie się DzieńTumbo czyli Dzień Solidarności z Dziećmi

i Młodzieżą w Żałobie. Uczniowie wraz z nauczycielami podejmą rozmowy o potrzebach osieroconych dzieci, a także zorganizują

kwesty charytatywne na rzecz podopiecznych Fundacji Hospicyjnej.

Jednocześnie zapraszamy rodziców i opiekunów poszukujących inspiracji i wsparcia w pomaganiu osieroconym dzieciom

i nastolatkom na spotkanie w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC.

Spotkanie otwarte dla mieszkańców Gdańska

Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC

Ul. M. Kopernika 6, Gdańsk

godz. 17.30-18.30

21 listopada 2017 (wtorek)

   
© RM 2017