Badania mikroskopowe

Ponieważ zakażenia dermatofitami przebiegają powierzchniowo, nie dochodzi do wytwarzania przeciwciał. Diagnostyka. Do badania można przesyłać epilowane włosy, zeskrobmy skóry i paznokci, które należy chronić przed wilgocią. Najlepiej przesyłać w kopertach (nie w probówkach!). Rozpoznanie można najpewniej postawić, oglądając włosy, skórę lub paznokcie w świetle Wooda. Jest to światło promieni o długości 366 !.im. Materiał zakażony Microsporum fluoryzuje kolorem zielonym, inne grzyby świecą kolorem białym lub żółtym, w zaciemnionym pokoju.

-1. Badania mikroskopowe. Badany materiał rozdrabnia się bardzo delikatnie w kropli 10-20% roztworu KOH, przykrywa szkiełkiem nakrywkowym i lekko podgrzewa. Ogląda się go po 10-30 minutach w mikroskopie. Preparaty można barwić metodą Grama (dermatofity są Gram-do- datnie). W skórze i paznokciach spostrzega się rozgałęzioną grzybnię, we włosach znajduje się również spory, co pozwala z grubsza na identyfikację rodzaju. Zamiast KOH można użyć antyforminy lub laktofenolu.

-2. Hodowla. Dermatofity można identyfikować tylko przez założenie hodowli. Materiał badany wysiewa się na pożywkę Sabourauda. Często dla zwiększenia selektywności podłoża dodaje się antybiotyki (streptomycyny 10 mg/ml, penicyliny 20 000 j./ml). Bardzo skutecznie działa cy- kloheksamid dla zahamowania rozwoju pleśni. Kolonie wyrastają dopiero

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *