Badania mikroskopowe

-1. Badania mikroskopowe. Z przysłanego materiału wykonuje się przede wszystkim preparaty mikroskopowe i barwi się metodą Ziehla-Neelsena. Prątki w tej metodzie zabarwiają się na kolor czerwony fuksyną karbolową, inne bakterie, komórki, włóknik, zabarwiają się wprawdzie również fuksyną, ale ulegają odbarwieniu pod wpływem alkoholu i podbarwiają się błękitem metylenowym na kolor niebieski. Prątki w preparacie są więc czerwone na niebieskim tle. Próbowano różnych modyfikacji tej metody i wprowadzenia innych (Hallberga), ale metoda Ziehla-Neelsena okazała się najbardziej przydatna.

Stosuje się coraz częściej metodę fluorescencji, barwiąc preparaty roztworem fenolu i auraminy lub oranżem akrydyny, w środowisku silnie zasadowym. W mikroskopie fluorescencyjnym prątki świecą pod wpływem auraminy żółto, barwione akrydyną – czerwono, a inne elementy – zielono.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *