Barwnik Giemsy

Barwnik Giemsy przygotowuje się z roztworu fabrycznego w ten sposób, że na 1 ml wody o pH 7,4 (koniecznie) daje się 1 kroplę barwnika. Do tego roztworu wkłada się preparaty na okres 18-24 godzin. Po wyjęciu z roztworu preparat płucze się w wodzie, suszy i ogląda w mikroskopie z obiektywem immersyjnym. Komórki riketsji barwią się na niebiesko. Zabarwienie to ma różne natężenie w różnycli częściach komórki (metachromazja).

Ze względu na długotrwały przebieg poszczególnych procesów metoda ta rzadko jest stosowana do celów diagnostycznych. Znacznie szybciej riketsje barwi się metodami opartymi na kwasooporności komórek. Są to różne modyfikacje metody Ziehla-Neelsena.

Jedną z takich metod jest metoda Macchiavellego: a) 0,25% zasadowy wodny roztwór fuksyny o pH 7,2-7,4, b) 0,5% roztwór kwasu cytrynowego, c) 1% wodny roztwór błękitu metylenowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *