Entamoeba histolytica

Do najczęściej spotykanych pełzaków chorobotwórczych należy Entamoeba histolytica (pełzak czerwonki) wykryty przez Schaudina w roku 1903. Pierwotniak występuje w 3 stadiach: a) aktywnych ameb (forma magna), b) pośrednich precyst (forma minuta) i c) inaktywnych cyst.

Morfologia. W okresie inwazji pełzaka spostrzega się formę ameboidal- ną trofozoita (forma magna) w tkance i w płynnym kale. Ma ona wielkość 15-30 mikrometrów, z czego 2/3 zajmuje plazma. Jest wyraźne zróżnicowanie na ekto- i endoplazmę. Plazma ma wygląd ziarnisty i często

znajduje się w niej erytrocyty. Na błonie jądra widoczny jest wąski pas ziaren chromatynowych. Samo jądro jest słabo widoczne, co stanowi cechę bardzo charakterystyczną. Centralnie położony mały centrosom barwi się intensywnie. W wyższych temperaturach ruch trofozoita jest bardzo żywy (ryc. 133).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *