Inne rodzaje mikoplazm

Oprócz dobrze poznanego rodzaju Mycoplasma dotychczasowe badania wskazują, że są mikoplazmy, które należałoby zgrupować w osobnych rodzajach. T-mikoplazmy (od ang. tiny – malutki tworzące małe kolonie).

Są to szczepy izolowane z błon śluzowych narządów moczowo-płciowych człowieka (bardzo często) i z błon śluzowych jamy nosowo-gardło- wej (rzadziej) człowieka, małp, psów i bydła. Głównymi cechami odróżniającymi je od innych mikoplazm są: 1. Zdolność do hydrolizy (rozkładu) mocznika, wytwarzanie znacznie mniejszych kolonii na podłożach stałych, szybki wzrost na pożywkach o pH 5,5-6,5 w atmosferze 90°/o N2 i 10°/o C02 z dodatkiem mocznika. 2. Brak rozkładu glukozy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *