Liczne gatunki grzybów

-7 – komórki pączkujące Blastomyces, 8 – komórki pączkujące Histoplasma tow, charakterystyczne dla danego gatunku. Rozmnażanie płciowe odbywa się przez połączenie się dwu jąder ha- ploidalnych w wyniku czego powstaje zygota, która po podziale redukcyjnym może dać zarodniki płciowe, askospory. Zwykle odbywa się to w specjalnie utworzonym worku (as- cus) Połączenie się gamet jedno- innennych tworzy zygospory, różno- imiennych oospory.

Liczne gatunki grzybów niedosko-nałych (np. Trichophyton) rozmna-żających się bezpłciowo mogą prze-chodzić w stadium rozmnażania się płciowego, co utrudnia ich klasyfikację.

Brak barwników fotosyntetyzują- cych i niemożność przyswajania dwutlenku węgla z powietrza jest jedyną cechą, która łączy wszystkie organizmy zaliczane do gromady My- cota.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *