Metoda hodowli riketsji z krwi chorych

Diagnostyka. Celem wyosobnienia zarazka należy pobrać krew od chorego i wstrzyknąć dootrzewnowe świnkom morskim. Po 10-14 dniach u świnek pojawia -się temperatura, ale przebieg choroby jest łagodny. W rozmaząch z mózgu lub śledziony, po zabarwieniu, spostrzega się zarazki w cytoplazmie. Odczyn Neilla-Moosera jest ujemny. Krwią chorego można zakażać zarodki kurze do woreczka żółtkowego. Od trzeciej doby należy zarodki kurze dość często (dwa razy dziennie) oglądać w lampie owoskopowej, aby zauważyć moment obumarcia. Około 6-7 doby od zakażenia zbiera się z zarodków woreczki żółtkowe. Z woreczków robi się rozmazy na szkiełkach podstawowych. Preparaty barwi się jedną z metod i ogląda się pod mikroskopem.

Metoda hodowli riketsji z krwi chorych stosowana jest rzadko i w specjalnych pracowniach. Dlatego podstawowe znaczenie w diagnostyce duru plamistego mają badania serologiczne.

W 3-5 dniu choroby pobiera się krew, a z surowicą można wykonać odczyn Weila-Feliksa, odczyn Weigla i OWD. Miana aglutynacyjne wynoszą w pierwszych dniach od 1 : 60 do 1 :100, a około 10 dnia choroby

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *