MIKOPLAZMY

Nazwa tych drobnoustrojów wywodzi się od rodzaju Mycoplasma (gr.: mykes – grzyb plasma – forma, postać, czyli grzybopodobne), który został opisany i nazwany przez polskiego mikrobiologa prof. dr Juliana Nowaka w 1929 r.

Ta grupa drobnoustrojów znacznie różni się od bakterii (riketsji i chlamydii), m.in. małymi rozmiarami, tj. średnicą komórek ok. 200 mn oraz brakiem ściany komórkowej. Drobnoustroje te mają natomiast błonę komórkową składającą się z trzech warstw. Od riketsji odróżnia je także zdolność do wzrostu na pożywkach bezkomórkowych, naturalnych lub syntetycznych. Na tych pożywkach podczas wzrostu wytwarzają małe kolonie wrastające w podłoże. Od wirusów różnią się zawartością obu kwasów nukleinowych (DNA+RNA) w komórce oraz wrażliwością na działanie antybiotyków o szerokim zakresie działania (i równocześnie opornością na działanie antybiotyków zaburzających syntezę ściany komórkowej).

W ostatnich latach po przebadaniu tej grupy drobnoustrojów i wykazaniu znacznych i istotnych różnic w budowie i fizjologii utworzono dla nich osobną klasę Mollicutes (łac.: mollis – miękki cutis – skóra).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *