MOLLICUTES

Klasa drobnoustrojów w królestwie Procaryotae obejmująca mikroorganizmy o pojedynczej, trójwarstwowej błonie komórkowej, nie mające prawdziwej ściany komórkowej. W błonie komórkowej występuje kwas dwuaminopimelinowy i kwas muraminowy. Długość pojedynczych komórek wynosi około 200 nm. Komórki są Gram-ujemne, pleomorficz- ne od postaci ziarniakowatych do nitkowatych. Zazwyczaj są nieruchliwe, choć niektóre gatunki wykazują zdolność ruchu ślizgowego. Sposób rozmnażania nie jest dokładnie ustalony, choć można wyróżnić takie etapy, jak fragmentacja nitek, powstawanie ciał elementarnych – komórek i podział poprzeczny. Najczęściej są saprobiontami żyjącymi w organizmach lub w środowisku, część z nich jest pasożytami, a niektóre są chorobotwórcze dla ludzi, zwierząt i roślin. Zaliczono tu jeden rząd Mycoplasmatales, który obejmuje dwie rodziny: Mycoplasmataceae – wymagające obecności sterolu w pożywce (sterol jest koniecznym składnikiem ich metabolizmu) i Acholeplasmataceae – nie wymagające obecności sterolu w pożywce.

RODZINA MYCOPLASMATACEAE. Gatunki tej rodziny od innych mikoplazm różnią się tym, że nie syntetyzują cholesterolu, który wchodzi w skład ich błony cytoplazmatycz- nej, dlatego konieczna jest obecność tego składnika lub podobnego sterolu w pożywce. Do rodziny należy jeden rodzaj Mycoplasma.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *