nasze projekty

W ramach środków otrzymanych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, w naszej szkole funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna  oraz Klub Wilków Morskich. 

Zajęcia w świetlicy socjo mają charakter międzyklasowy. Podczas zajęć dzieci uczestniczą w zajęcia zorganizowanych w eduParku oraz warsztatach prowadzonych na terenie szkoły.

Klub Wilków Morskich, to zajęcia związane z kulturą morską skierowane do najmłodszych uczniów naszej szkoły. Podczas zajęć dzieci uczą się szant, przygotowują spektakle, uczestniczą w praktycznych zajęciach na wodzie dzięki uprzejmości Jacht Klubu Stoczni Gdańskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną  - Ahoj

 

 Program edukacji komunikacyjnej dla przedszkolaków

Klub Młodych Wilków

   
© RM 2017