Odczyn wiązania dopełniacza

Celem wykonania odczynu badaną surowicę rozcieńcza się równolegle w dwóch rzędach probówek. Po dodaniu do jednego rzędu antygenu właściwego, a do drugiego rzędu antygenu kontrolnego i po wykonaniu dalszych czynności, można wykluczyć odczyny niespecyficzne.

Odczyn wiązania dopełniacza jest najmniej zawodnym i najbardziej swoistym odczynem w wykrywaniu przeciwciał u chorych na riketsjozy.

d. Inne odczyny serologiczne. Inne odczyny używane są rzadko. Odczyn hemaglutynacji biernej z taninowanymi krwinkami ba- rana nie daje lepszych wyników niż odczyny aglutynacyjne. Odczyny pre- cypitacyjne są dodatnie nieco później, szczególnie w okresie rekonwalescencji. W pracowniach specjalistycznych stosowana jest metoda pośredniej fluorescencji do określenia poziomu przeciwciał.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *