Prątki są wrażliwe na streptomycynę

Wrażliwość na leki. Prątki są wrażliwe na streptomycynę, hydrazyd kwasu izonikotynowego (INH) i kwas para-aminosalicylowy (PAS). Mogą jednak posiadać naturalną, pierwotną odporność na antybiotyki i che- mioterapeutyki, mogą ją również nabyć wtórnie podczas leczenia. Dlatego stosuje się leczenie skojarzone kilkoma antybiotykami i chemiotera- peutykami. Mutanty oporne na jeden lek są niszczone przez drugi. Oporność na INH powoduje zmianę w innych cechach prątków: tracą one pe- roksydazę i katalazę oraz wirulencję dla świnek morskich.

Jeśli leki są źle tolerowane lub jeśli prątki utraciły wrażliwość na nie, to oprócz wyżej wymienionych stosuje się leki zastępcze. Należą do nich antybiotyki: wiomy- cyna, kapromycyna, cykloseryna, kanamycyna, rifampicyna lub leki syntetyczne: etionamid, etambutol i pyrazinamid. Oprócz tego stosuje się tiosemikarbazony, po- g, chodne sulfonowe i sulfatiazolowe.

Podstawowe cechy epidemiczne. Źródłem zakażenia w gruźlicy jest człowiek (jego wydaliny) oraz mleko zakażonych gruźlicą krów i kóz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *