Riketsje

Niezależnie od antygenu powierzchniowego i plazmatycznego, komórki riketsji posiadają jeszcze odrębną frakcję toksyczną połączoną ze zdolnością hemolizowania krwinek. Frakcję tę można uznać za antygen, ponieważ działanie jej neutralizuje specyficzna surowica.

Właściwości fizjologiczne. Riketsje są ścisłymi pasożytami i namnażać się mogą tylko wewnątrz żywych, wrażliwych komórek gospodarza. Dotychczas nie opracowano metod hodowli riketsji w pożywkach syntetycznych, bezkomórkowych.

-1. Hodowla riketsji in vivo. Drobnoustroje te dobrze namnażają się po donosowym zakażeniu, w płucach białych myszy, szczurów i królików. Riketsje szczególnie namnażają się, jeśli uprzednio obniży się odporność zwierząt, np. przez naświetlanie promieniami rtg albo przez kilkakrotne oziębienie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *