Rodzaj Cryptococcus

Cryptococcus neoformans jest drożdżakiem wywołującym kryptoko- kozę, europejską blastomykozę. Często używa się synonimów: Torula hi- stolytica lub Torula neoformans. W Europie został po raz pierwszy opisany przez Busse w roku 1894. W innych krajach izolowano go również i nadawano mu różne nazwy.

Jest to drożdżopodobna komórka pączkująca, charakteryzująca się wytwarzaniem w tkance szerokiej otoczki dokoła komórki. Nie wytwarza ani spor, ani grzybni. Otoczka mukopolisacharydowa barwi się dobrze metodą PAS, co różnicuje Cryptococcus neoformans od innych drożdża- ków. Jest ona nosicielem swoistości serologicznej, jest też odpowiedzialna za wirulencję. Somatyczne antygeny wykazują reakcje swoiste dla grupy i gatunku.

Chorobotwórczość. Cryptococcus neoformans wywołuje kryptokokozę narządów wewnętrznych i skóry. Szczególnie ciężki przebieg mają zakażenia płuc i ośrodkowego układu nerwowego. Zakażenie skóry może być pierwotne, ale zwykle występuje wtedy, kiedy równocześnie jest zakażenie narządowe. Następstwem zakażenia u człowieka najczęściej jest przewlekłe, nawracające zapalenie opon mózgowych lub mózgu. Inne narządy są rzadko atakowane. Kryptokokoza jest czasem skojarzona z chorobami układu chłonnego. Choroba może trwać długo, przebiegać z remisjami, ale zwykle kończy się śmiercią. Na sekcji stwierdza się rozsiane w narządach ropniaki i guzki podobne do gruzełków gruźliczych. Roz-poznanie stawia się zwykle na stole sekcyjnym, a bardzo rzadko przyżyciowo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *