W mikroskopie elektronowym

W mikroskopie elektronowym spostrzega się różne postacie tego zarazka. Można wyróżnić: ciałka olbrzymie, poligonalne o średnicy 1-2 !im, z wyraźnie zaznaczoną ścianą komórkową o budowie trójwarstwowej oraz błoną cytoplazmatyczną ciałka elementarne o postaci nieregularnej, najczęściej kulistej lub elipsoidalnej, posiadają trójwarstwową ścianę komórkową i błonę cytoplazmatyczną, dobrze widoczne rybosomy w cytoplaz- mie oraz ciałka pośrednie, w których szczególnie wyraźne są wstęgi DNA oraz rybosomy.

Budowa antygenowa. Jak cały rodzaj, tak i Chlamydia psittaci ma w swoim składzie dwa antygeny: grupowo swoisty antygen ciepłostały, który traci swoje właściwości dopiero w temp. 373-403 K (100-130°C). Jest on także oporny na działanie enzymów proteolitycznych, nukleaz

i fenolu. Niszczy go lecytynaza i nadjodany. Jest on lipopolisacharydem. Drugim jest szczepowo swoisty antygen ciepłochwiejny, który traci swoje właściwości już w temp. 333 K (60°C). Wchodzi on w skład ściany komórkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *