W Polsce dur plamisty występował często

W Polsce dur plamisty występował często. Świadczą o tym nazwy nadawane durom. W czasie I wojny światowej i bezpośrednio po niej chorowało około 3 min ludzi. W międzywojennym dwudziestoleciu dur plamisty ciągle występował na terenie Polski, co było świadectwem niskiej stopy życiowej ludności. W czasie II wojny światowej na terenie naszego kraju chorowało około 500 tys. ludzi. Obecnie dur plamisty nie występuje. Pojawiają się tylko przypadki choroby Brilla.

Profilaktyka. W razie potrzeby, gdy zagraża epidemia, można przeprowadzić szczepienia zabitą szczepionką Coxa. Należy szczepić w pierwszym rzędzie służbę zdrowia i służbę sanitarną.

W zapobieganiu niespecyficznym podstawową rolę odgrywają przymusowa izolacja i hospitalizacja chorych oraz zaplanowana na szeroką skalę walka z wszawicą. Dobry stan higieny społeczeństwa jest najlepszą barierą zapobiegawczą dla duru plamistego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *