W przypadku stwierdzenia podejrzanych pałeczek Gram-dodatnich

W przypadku stwierdzenia podejrzanych pałeczek Gram-dodatnich należy określić ich toksyczność, co wykonać można kilkoma metodami: 1. In vivo na śwince morskiej, której wstrzykuje się zawiesinę badanego szczepu śródskórnie lub podskórnie. Próba śródskórna polega na

wstrzyknięciu 0,1 ml hodowli 2 świnkom, z których jednej podaje się po- upływie 4 godzin 50 J.A., a drugiej 500 J.A. antytoksyny dootrzewnowo.. W przypadku szczepu toksycznego u pierwszej świnki występuje po 48- -72 h zaczerwienienie, naciek i nekroza w miejscu wstrzyknięcia hodowli,, u drugiej – kontrolnej – próba zawsze powinna być ujemna. Próba podskórna polega na wstrzyknięciu 0,3 ml hodowli szczep toksyczny powoduje śmierć zwierzęcia po 2-3 dniach. Obraz sekcyjny jest bardzo cha-rakterystyczny: wysięki surowicze w jamie otrzewnej i opłucnej, przekrwienie nadnerczy, ogniska martwicze w wątrobie, degeneracyjne zmiany zapalne w sercu.

-2. In vitro za pomocą podwójnej dyfuzji w żelu agarowym wg Eleka.. Paski bibuły filtracyjnej nasyconej surowicą antytoksyczną układa się w na wpół zastygłej pożywce wylanej na płytkę Petriego. Po zestaleniu się podłoża wysiewa się prostopadle do paska bibuły badane szczepy maczugowców oraz szczep kontrolny – toksyczny. Jeśli szczep wytwarza toksynę, po 48 godzinach pojawiają się, w miejscu zetknięcia dyfundują- cej z paska bibuły antytoksyny i wydzielanej przez maczugowce toksyny,, linie precypitacyjne w kształcie charakterystycznych wąsów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *