Wrażliwość na leki

Wrażliwość na leki. C. burnetii jest wrażliwa na antybiotyki o szerokim zakresie działania, tak w laboratorium, jak i w warunkach naturalnych.

Podstawowe cechy epidemiczne. Rezerwuarem zarazka jest bydło domowe, szczególnie owce oraz ptaki i gryzonie. Przenosicielami zarazków na człowieka są różne gatunki kleszczy pasożytujących na zwierzętach. Kleszcze te przechodząc na człowieka ssą krew i z aparatu gębowego wpuszczają zarazek do krwi. Drugi sposób przenoszenia to droga powietrz- no-pyłowa. Zarazki znajdujące się w wysuszonym kale lub w wysuszonej ślinie zwierząt w dogodnych warunkach mogą dostać się do płuc. Zarazki mogą znajdować się także w mleku chorych zwierząt.

Gorączka Q występuje w Australii, Ameryce Północnej i coraz szerzej obejmuje Europę. Profilaktyka. W razie potrzeby można stosować szczepionkę zabitą. W za-pobieganiu niespecyficznym ważną rolę odgrywa przerywanie dróg szerzenia się zakażenia (walka z kleszczami, pasteryzacja mleka) oraz likwidacja zwierzęcych ognisk endemicznych przez służbę sanitarno-weteryna- ryjną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *