Zarodziec ruchliwy (Plasmodium vivax)

W ustroju człowieka pasożytuje pokolenie bezpłciowe tego zarodnikowca należącego do krwinkowców (Haemosporidia), u samicy komara widliszka (Anopheles) – pokolenie płciowe.

Człowiek zakaża się przez ukłucie komara, w którego ślinie znajdują się sporozoity. Powstały one w ustroju samicy komara przez rozmnażanie

płciowe (sporogonia). Atakują one krwinki czerwone człowieka, ale z krwi szybko znikają i rozwijają się w ameboidalne plazmodia w komórkach wątroby. Przez ciągły podział jąder plazmodiów powstaje około 1000 me- rozoitów, które po uwolnieniu się zakażają dalsze komórki. Ten okres pozakrwinkowy nie daje żadnych objawów klinicznych. Po około 10-12 dniach, jeśli pasożytem jest Plasmodium vivax (zarodziec ruchliwy) wywołujący (Labbe 1899) malarię (zimnicę trzydniową), merozoity przechodzą do krwinek. Rozwój w nich odbywa się rytmicznie. W ciągu 48 godzin początkowe stadium o kształcie pierścienia z jednym jądrem zmienia się pod wpływem podziałów jądra w erytrocyt wypełniony jądrami. Każde jądro otacza się plazmą i staje się nowym merozoitem. Cykl ten

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *