Złożona struktura antygenu somatycznego i rzęskowego

daje się zróżnicować ten antygen na 80 typów fagowych. Typowanie pałeczek durowych za pomocą swoistych bakteriofagów znalazło szerokie zastosowanie w dochodzeniach epidemiologicznych.

U niektórych pałeczek rodzaju Salmonella występuje antygen ślu-zowy M. Pałeczki zawierające ten antygen tworzą wokół kolonii śluzowy wał. Antygen M jest utworzony z wielocukru pozbawionego domieszki azotu. Jest mało immunogenny. Obecność tego antygenu nie jest cechą stałą.

Złożona struktura antygenu somatycznego i rzęskowego stała się podstawą podziału pałeczek Salmonella na grupy serologiczne. Jest to schemat Kauffmanna-White’a. Obejmuje on 1200 odmian, które zostały podzielone na 50 grup serologicznych, oznaczonych literami od A do Z, a następnie cyframi 51, 52, itd. Podstawą podziału na grupy jest skład antygenu somatycznego, który zwykle obejmuje kilka antygenów cząstkowych. Oznaczone są one cyframi arabskimi 1, 2, 3, itd. W obrębie grupy może znajdować się jeden albo kilka gatunków pałeczek Salmonella. Wszyst-kie gatunki należące do tej samej grupy serologicznej zawierają przynajmniej jeden albo kilka wspólnych antygenów cząstkowych, określającyh daną grupę. Na przykład do grupy B należą gatunki, które mają antygeny cząstkowe 1, 4, 5, 12 albo przynajmniej jeden z nich. Poszczególne gatunki lub serotypy należące do tej samej grupy określa się za pomocą antygenu rzęskowego. Szczególne znaczenie ma antygen rzęskowy fazy I-swoistej. W schemacie Kauffmanna-White’a jest on oznaczony małymi literami alfabetu, a następnie literą z, zi, Z2, itd. Antygen rzęskowy fazy II-nieswoistej nie odgrywa żadnej roli w typowaniu pałeczek rodzaju Salmonella.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *